BALANTA DE MARE PRECIZIE

Balanta de mare precizie, 
cu trei cifre dupa gram, posibil pe rubine!
mecanismul optic si lumina trebuiesc reparate.
Produsa in Austria.